Zásady ochrany osobných údajov

Vitajte na stránke synottip-casino.click. Chceme, aby ste sa cítili komfortne pri prehliadaní a využívaní našej stránky. Táto politika ochrany osobných údajov vysvetľuje, aké informácie zbierame, ako ich používame a aké sú vaše práva v súvislosti s týmito informáciami.

Čítaním tejto politiky ochrany osobných údajov súhlasíte s našimi postupmi zberu a používania osobných údajov podľa opisovaných pravidiel. Ak nie súhlasíte s týmito pravidlami, nevyužívajte našu stránku a nezasielajte nám žiadne osobné údaje.

Aké informácie zbierame

Pri návšteve našej stránky a komunikácii s nami môžeme zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:

 • Kontaktné informácie, ako meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré nám poskytnete vo formulároch na stránke.
 • Informácie o používaní našej stránky, ako sú návštevy stránky, odkazy, na ktoré kliknete a iné akcie, ktoré vykonáte na našej stránke.
 • Informácie, ktoré nám poskytujete pri komunikácii s nami prostredníctvom e-mailov, formulárov alebo iných kanálov komunikácie.

Zbierame tieto údaje na základe vášho informovaného súhlasu alebo vtedy, keď je to nevyhnutné na splnenie našich zmluvných povinností alebo našich legitímnych záujmov.

Ako používame vaše informácie

Vaše osobné údaje môžeme používať na nasledovné účely:

 • Na komunikáciu s vami a poskytovanie informácií, ktoré si žiadate.
 • Na poskytovanie a zlepšovanie našich služieb na stránke synottip-casino.click.
 • Na vyhodnocovanie a analyzovanie používania našej stránky a na zlepšovanie jej obsahu a funkcionality.
 • Na dodržiavanie súdnych príkazov a zákonných požiadaviek.
 • Na ochranu našich práv, majetku a bezpečnosti alebo práv a bezpečnosti iných.

Zdieľanie vašich informácií s tretími stranami

Nezdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami bez vášho výslovného súhlasu, s výnimkou nasledovných prípadov:

 • So súdmi, regulačnými orgánmi a príslušnými štátnymi orgánmi v prípade súdnych príkazov alebo iných zákonných požiadaviek.
 • S poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú pri prevádzke a správe našej stránky a našich služieb.
 • V prípade zlúčenia, akvizície alebo predaja aktív našej spoločnosti.

Ako chránime vaše osobné údaje

Chrániť vaše osobné údaje je pre nás dôležité a snažíme sa používať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu týchto údajov pred neoprávneným prístupom, strátou, zneužitím alebo zničením. Napriek tomu, že sa snažíme zabezpečiť vaše osobné údaje, nemôžeme poskytnúť úplnú záruku ich bezpečnosti.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa našej politiky ochrany osobných údajov alebo ak chcete uplatniť svoje práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo iných dostupných kontaktných informácií na našej stránke.